Sponsors

Draagt uw bedrijf Successful Image een warm hart toe en denkt u iets in welke vorm dan ook voor ons te kunnen betekenen? Wij plaatsen uw link en bedrijfsgegevens op deze plaats.

De Zomerhof
Voor iedereen die ervan overtuigd is dat er meer is tussen hemel en aarde, zal de Zomerhof een feest van thuiskomen zijn.

 

Successful Image is sponsor van:
Wij zijn sponsor van het sponsorouderprogramma van Stichting Projecten Zuid Afrika
Het sponsorouderprogramma van de Stichting Projecten Zuid-Afrika is gericht op kleuter- en basisonderwijs voor township-kinderen. Doelen zijn:
•Meer kansarme kinderen naar goede kleuter- en basisscholen laten gaan.
•De kwaliteit van kleuterscholen verbeteren door professionele training en begeleiding.
•Kansarme kinderen de mogelijkheid bieden zelf hun schooluitrusting te verdienen. Ze verzamelen recyclebaar zwerfvuil en leveren dat in bij de Recycle Swop Shop.